Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

21.06.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż segmentowej bramy przemysłowej - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż segmentowej bramy przemysłowej w budynku Filharmonii Łódzkiej im.

18.05.2018

Rozeznanie rynku na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina - W związku z aktualizacją wniosku do MKiDN i planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wst

09.05.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących cyklinowanie, lakierowanie i miejscowe naprawy parkietu na foyer - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących cyklinowanie, lakierowanie i miejscowe naprawy parkietu na foyer (poziom +3,00), w sali kameralnej (poziom -3,6

26.04.2018

Filharmonia Łódzka sprzeda Klarnet Selmer in Es - Filharmonia Łódzka im.

23.04.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę gier i instrumentów muzycznych - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę gier i instrumentów muzycznych na wyposażenie Bawialni Kulturalnej w związku z realizacją projektu „KULTURA 3D.

21.03.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacji i klimatyzacji - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali koncertowej w budynku Filharmonii Łódzkiej przy ul.

19.03.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy magnetycznej - Filharmonia Łódzka im.

14.03.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy magnetycznej - Filharmonia Łódzka im.


Strony