Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

31.05.2017

ZP/09/2017 - usługa stworzenia prezentacji w technologii VR (virtual reality, rzeczywistość wirtualna) organów znajdujących się w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej - Usługa stworzenia prezentacji w technologii VR (virtual reality, rzeczywistość wirtualna) organów znajdujących się w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej im.

29.05.2017

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi stworzenia prezentacji w technologii VR - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartość przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej na wykonanie

05.05.2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych dla zadania pn.  „Wymiana i naprawa wewnętrznych konstrukcji szklanych budynku Filharmonii Łódzkiej im.

10.04.2017

ZP/06/2017 Roboty budowlane dla zadania pn. „Wymiana i naprawa wewnętrznych konstrukcji szklanych budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” - Roboty budowlane dla zadania pn. „Wymiana i naprawa wewnętrznych konstrukcji szklanych budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D.

21.03.2017

ZP/04/2017 Usługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej - Usługa konserwacji i przeglądów technicznych instalacji zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22.  

14.03.2017

ZP/03/2017 - Roboty budowlane dla zadania pn. „Wymiana i naprawa wewnętrznych konstrukcji szklanych budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” - Roboty budowlane dla zadania pn. „Wymiana i naprawa wewnętrznych konstrukcji szklanych budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D.

03.03.2017

Wykonanie naprawy i konserwacji szklanego dachu oraz elementów jego odwodnienia w budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22 - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy i konserwacji szklanego dachu oraz elementów jego odwodnienia w budynku Filharmonii Łódzkiej im.

02.03.2017

Zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na wykonanie usługi konserwacji i przeglądów technicznych instalacji zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej kalkulacji cenowej na wykon


Strony