Biuletyn Informacji Publicznej

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Filharmonia działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 13, poz. 123) z późniejszymi zmianami:

- Ustawy z dnia 17 czerwca 2005 o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. nr 131 pozycja 1091 z dnia 18.07.2005 r.)

2. Statutu Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi nadanego Uchwałą nr 640/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9.06.2014 r.

3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.12.1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych. ( Dz. U. nr 148 pozycja 971 z dnia 10.12.1998 r.)

4. Wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

Instytucja posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, księga rejestrowa RIK 3/99 i podlega Zarządowi Województwa Łódzkiego.


Lista wersji

Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014.11.14 13:20:33 Agnieszka Szymaniak
2014.10.14 09:38:09 admin