Biuletyn Informacji Publicznej

W górnej części strony znajduje się logo BIP. Kliknięcie na nie powoduje przejście na stronę główną BIP - www.bip.gov.pl
 
Kliknięcie na logo Filharmonii powoduje przejście na stronę główną Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina – www.filharmonia.lodz.pl
 
Przycisk Szukaj umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.
 
Menu tematyczne widoczne po lewej stronie ekranu służy do wyboru kategorii informacji. Kliknięcie na wybraną kategorię powoduje wyświetlenie informacji należących do tej kategorii. Do strony początkowej można powrócić poprzez kliknięcie linku "Strona główna"
 
Strona główna
W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z działalnością jednostki: adres, numery telefonów, Numer NIP, Regon itp.
 
Rys historyczny
Krótka informacja na temat historii Filharmonii Łódzkiej.
 
Status prawny
Podstawa prawna działalności Filharmonii Łódzkiej oraz pliki w formacie PDF do pobrania, w tym statut Filharmonii Łódzkiej.
 
Struktura organizacyjna
W tym dziale zawarte są ogólne informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej Filharmonii Łódzkiej, schemat organizacyjny instytucji oraz jej regulamin do pobrania w formacie PDF.
 
Regulamin organizacyjny
Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, zasady kierowania oraz zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
 
Struktura własnościowa i majątek
Zawiera informacje na temat funduszu Filharmonii oraz jej majątku.
 
Przedmiot działalności
W tym dziale zawarte są informacje na temat zadań Filharmonii oraz klasyfikacji jej działań wg PKD i PKWiU.
 
Przetargi
W tym dziale znajdują się informacje na temat przetargów ogłoszonych przez Filharmonię Łódzką.
 
Redakcja strony
Zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu.
 
Instrukcja obsługi
Zawiera niniejszy tekst.
 
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona na niniejszej stronie udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dn. 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198).
 
Wniosek o udostępnienie informacji
Wniosek można przesłać na adres:

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul.Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź
za pośrednictwem poczty elektronicznej: [napisz]

lub złożyć osobiście w sekretariacie Filharmonii pok. 333


Lista wersji

Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019.04.08 16:32:12 Sekretariat FŁ
2014.11.14 13:12:21