Biuletyn Informacji Publicznej

Zadaniem Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi, regionie łódzkim, jak również na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych. Zadaniem Filharmonii jest również reprezentowanie kultury polskiej poza granicą.

Działalność Filharmonii sklasyfikowano według usług:
- Polskiej Klasyfikacji Działalności 92.31.C,
- Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 92.31.21

Działalność artystyczna Filharmonii polega w szczególności na:
- przygotowywaniu i realizowaniu koncertów symfonicznych i kameralnych w celu upowszechniania najwybitniejszych dzieł polskiej i światowej literatury muzycznej,
- kształtowaniu i prezentacji oraz upowszechnianiu wartości historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej,
- edukacji kulturalnej i wychowaniu dzieci i młodzieży  poprzez organizację koncertów i audycji szkolnych i przedszkolnych,
- współpracy ze środowiskami twórczymi i ruchem społeczno – kulturalnym.

Terenem działania jest miasto Łódź i obszar województwa łódzkiego. Filharmonia Łódzka może prowadzić działalność artystyczną na obszarze kraju i poza jego granicami.

Inauguracja roku artystycznego następuje w miesiącu wrześniu, a zakończenie sezonu w miesiącu czerwcu.

Filharmonia Łódzka zaprasza na koncerty, o których szczegółowe informacje podaje na stronie www.filharmonia.lodz.pl

Wynajmujemy:
- klimatyzowane sale koncertowe, foyer i zaplecze na imprezy kulturalne, konferencje, sympozja, spotkania, zjazdy itp.


Lista wersji

Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014.11.14 13:11:23
2014.10.14 08:52:22 admin
2014.10.14 08:51:09 admin