Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

07.01.2020

ZP/01/2020 Całodobowa ochrona osób i mienia - Ogłoszenie o zmówieniu na usługi społeczne, na usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej

04.12.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę telewizorów - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę telewizorów w budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22.

26.11.2019

Filharmonia Łódzka zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu, akcesoriów i części informatycznych - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu i części informatycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1.

18.11.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług malarskich -  Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi malarskiej  w pomieszczeniach budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonego w Łodzi przy ul.

14.11.2019

Filharmonia Łódzka zaprasza do składania ofert na wywóz odpadów z posesji Filharmonii Łódzkiej - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na wywóz odpadów z posesji Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22.

14.11.2019

Rozeznanie rynku - usługa całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej za 1 godzin

08.11.2019

Zapytanie ofertowe Dostawa sprzętu, akcesoriów i części informatycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina - Zapytanie ofertowe Dostawa sprzętu, akcesoriów i części informatycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

24.09.2019

Zapytanie ofertowe - dostawa instrumentów perkusyjnych - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na dostawę instrumentów perkusyjnych


Strony