Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

27.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostarczenia nowych elementów foteli audytoryjnych/teatralnych dla foteli ”OPERA” duńskiej firmy DUBA zamontowanych w Sali koncertowe

25.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na dostawę komputera, oprogramowania i części informatycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

21.02.2020

Rozeznanie rynku na wykonanie robót budowlanych/remontu posadzki przemysłowej garażu podziemnego w obiekcie - Rozeznanie rynku   W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej/procedury wyboru wykonawcy, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia Filharmonia Łódz

13.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostarczenia nowych elementów foteli audytoryjnych/teatralnych dla foteli ”OPERA” duńskiej firmy DUBA zamontowanych w Sali koncertowe

12.02.2020

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia - Filharmonia Łódzka informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę udostępniania materiałów wykonawczych do chronionych i niechronionych utworów muzycznych w okresie od 17.02.2020 do 31.12.2020.

04.02.2020

Rozeznanie rynku – wykonanie przeglądu i konserwacji szklanych elewacji oraz szklanych zadaszeń zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej. - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej na wykonani

04.02.2020

Rozeznanie rynku – wykonanie usługi konserwacji i przeglądów technicznych instalacji sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej. - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej kalkulacji cenowej na wykon

31.01.2020

ZAPYTANIE /ZAPROSZENIE OFERTOWE dostawa defibrylatora AED wraz z niezbędnymi akcesoriami i szkolenie z udzielania I-szej pomocy - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę defibrylatora AED wraz z niezbędnymi akcesoriami i szkolenie z udzielania 1-szej pomocy dla grupy około 15 osób w budynku Filharmonii


Strony