Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia

Filharmonia Łódzka zaprasza do składania ofert na wywóz odpadów z posesji Filharmonii Łódzkiej

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na wywóz odpadów z posesji Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - oferty na wywóz odpadów.pdf

POBIERZ

załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx

POBIERZ

załącznik Nr 2 Formularz ofertowy.docx

POBIERZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

POBIERZ

Lista wersji

Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019.11.21 08:35:36 Sekretariat FŁ
2019.11.14 15:04:17 Sekretariat FŁ