Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia

ZP/01/2020 Całodobowa ochrona osób i mienia

Ogłoszenie o zmówieniu na usługi społeczne, na usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej

Ogłoszenie o zamówieniu

POBIERZ

Załączniki edytowalne

POBIERZ

Zapytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego

POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert

POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

POBIERZ

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

POBIERZ

Lista wersji

Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020.02.05 08:17:44 Sekretariat FŁ
2020.01.28 10:36:11 Sekretariat FŁ
2020.01.13 14:54:05 Sekretariat FŁ
2020.01.10 11:27:49 Sekretariat FŁ
2020.01.08 15:38:05 Sekretariat FŁ
2020.01.07 14:23:46 Sekretariat FŁ