Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

25.05.2020

ZP/04/2020 - usługa wykonania przeglądu i konserwacji szklanych elewacji oraz szklanych zadaszeń zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22 

15.05.2020

Zapytanie ofertowe - na  usługę wykonania barierek zabezpieczających w oknach uchylnych otwieranych od dołu w budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina  położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22.

07.05.2020

Zapytanie ofertowe - na usługę zaprojektowania i wykonania linowego systemu asekuracji dachów oraz zaprojektowania i wykonania przejścia/kładki z dachu „szklanego” na dach ryzalitu w budynku Filharmonii Łódzkiej im.

06.05.2020

ZP/03/2020 - Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji i przeglądów technicznych instalacji zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22

24.04.2020

ZP/02/2020 - Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji i przeglądów technicznych instalacji zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22

21.04.2020

Zapytanie ofertowe - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostarczenia nowych elementów foteli audytoryjnych/teatralnych dla foteli ”OPERA” duńskiej firmy DUBA zamontowanych w Sali koncertowe

21.04.2020

Zapytanie ofertowe - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na "Dostawę laptopów wraz z akcesoriami, monitorów i UPS-ów dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"

20.04.2020

Rozeznanie rynku – na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę na nowe dwóch istniejących, rozszczelnionych świetlików dachowych zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej na wykonani

17.04.2020

Zapytanie ofertowe- "renowacja parkietu" - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn.


Strony