Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

21.11.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty: Na autorski projekt graficzny oraz skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji jubileuszowej z okazji 100-lecia orkiestry symfonicznej FŁ, w związk

30.09.2014

Zapytanie ofertowe - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pięcioletniego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej

18.09.2014

Zapytanie ofertowe - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gadżetów (poduszek) przeznaczonych do prowadzenia zajęć dla dzieci

03.07.2014

Zapytanie ofertowe - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-wizerunkowej projektu „Wykonanie i montaż organów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

03.07.2014

Zapytanie ofertowe - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pięcioletniego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej

03.07.2014

Zapytanie ofertowe - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014.

19.05.2014

ZP/01/2014 - Dostawa instrumentów muzycznych - 3 zadania


Strony