Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

24.09.2019

Zapytanie ofertowe - dostawa instrumentów perkusyjnych - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na dostawę instrumentów perkusyjnych

17.09.2019

Filharmonia Łódzka zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu, akcesoriów i części informatycznych - Filharmonia Łódzka zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu, akcesoriów i części informatycznych

06.09.2019

ZP/03/2019 Czarter samolotu pasażerskiego dla Royal Philharmonic Orchestra - Czarter samolotu pasażerskiego dla Royal Philharmonic Orchestra

04.09.2019

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020. - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020.

02.09.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej - Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletniego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej

14.08.2019

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina sprzeda harfę pedałową mod. 19 (XIX) - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina sprzeda harfę pedałową mod. 19 (XIX)

16.07.2019

Zapytanie ofertowe na badanie mikrobiologiczne powietrza - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania mikrobiologiczne powietrza i powierzchni kanałów wentylacyjnych w budynku Filharmonii Łódzkiej im. A.

12.07.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu informatycznego. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  Wersja edytowalna formularza ofertowego

26.06.2019

Filharmonia Łódzka zaprasza do składania ofert na dostawę części i akcesoriów informatycznych - Filharmonia Łódzka im.Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na dostawę  części i akcesoriów informatycznych.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofe


Strony