Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

29.01.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie półrocznych przeglądów technicznych - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie półrocznych przeglądów technicznych obiektu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonego przy ul. Narutowicza 20/22.  

29.11.2018

Rozeznanie rynku na usługę całodobowej ochrony osób i mienia - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej za 1 godzin

23.11.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich(okresowych i kontrolnych) pracowników i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy or

24.10.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dot. pracy z wymagającymi klientami o specyficznych potrzebach (np. grupy dziecięce, grupy senioralne, grupy o określonych specjalizacjach) - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dot. pracy z wymagającymi klientami o specyficznych potrzebach (np.

15.10.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina -   Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, w związku z realizacją projektu „KULTURA 3D.

12.10.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę telewizorów wraz z uchwytami ramiennymi, jako elementów instalacji wizyjnej - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę telewizorów wraz z uchwytami ramiennymi, jako elementów instalacji wizyjnej w budynku Filharmonii Łódzkiej im.

10.10.2018

ZP/07/2018 Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sukcesywnego druku poligraficznego materiałów reklamowych - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sukcesywnego druku poligraficznego materiałów reklamowych.   Ogłoszenie o zamówieniu.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zam

05.10.2018

Zapytanie na wykonanie podstrony sprzedaży biletów on-line - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbudowę podstrony zakupów biletów on-line w związku z realizacją projektu "Kultura 3D.


Strony