Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

14.12.2017

ZP/14/2017 - ogłoszenie o zamówieniu na usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Na usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej

12.12.2017

ZP/13/2017 Wykonanie, dostarczenie elementów wyposażenia pomieszczenia bawialni i wielofunkcyjnego foyer - Wykonanie, dostarczenie elementów wyposażenia pomieszczenia bawialni i wielofunkcyjnego foyer w ramach realizacji zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna i „Z” – Wielofunkcyjne foyer, dla zadania realizowanego w

11.11.2017

„Przygotowanie pomieszczenia pod realizację zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna, dla zadania realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej dla nowoczesnej i wielofunkcyjnej Filharmonii Łódzkiej” (Balustrady) - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie pomieszczenia pod realizację zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna, dla zadania realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D.

07.11.2017

Rozeznanie rynku na usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej.

07.11.2017

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi wymiany uszkodzonych elementów i uruchomienie automatyki węzła cieplnego (odtworzenie stanu istniejącego) zlokalizowanego w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi wymiany uszkodzonych elementów i uruchomienie automatyki węzła cieplnego (odtworzenie stanu istniejącego) zlokalizowanego w obiekcie Fi

06.11.2017

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie pomieszczenia pod realizację zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna - Przygotowanie pomieszczenia pod realizację zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna, dla zadania realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D.

31.10.2017

Zapytanie ofertowe - dostawa oraz montaż i konfiguracja wyposażenia do obsługi prezentacji organów w technologii VR (virtual reality, rzeczywistość wirtualna), w związku z realizacją projektu „KULTURA 3D" - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oraz montaż i konfigurację wyposażenia do obsługi prezentacji organów w technologii VR (virtual reality, rzeczywistość wirtualna), w związku z

30.10.2017

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie pomieszczenia pod realizację zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna - Przygotowanie pomieszczenia pod realizację zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna, dla zadania realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D.

11.10.2017

Zaproszenie do złożenia wstępnej oferty cenowej wyposażenia do obsługi prezentacji organów w technologii VR - W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartość przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej wyposażenia

25.09.2017

Zapytanie ofertowe - dostawa procesora zarządzania systemem wyrównanym liniowo - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę procesora zarządzania systemem wyrównanym liniowo do Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.


Strony