Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia


Strony

05.07.2018

Zapytanie ofertowe na badanie mikrobiologiczne powietrza - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania mikrobiologicznego powietrza i powierzchni kanałów wentylacyjnych w budynku Filharmonii Łódzkiej im.

25.06.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dostawy i montażu urządzeń instalacji okamerowania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ochrony obiektu - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dostawy i montażu urządzeń instalacji okamerowania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ochrony obiektu Filharmonii Łódzkiej im.

21.06.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż segmentowej bramy przemysłowej - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż segmentowej bramy przemysłowej w budynku Filharmonii Łódzkiej im.

18.05.2018

Rozeznanie rynku na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina - W związku z aktualizacją wniosku do MKiDN i planowanym wszczęciem procedury przetargowej, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia wst

09.05.2018

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących cyklinowanie, lakierowanie i miejscowe naprawy parkietu na foyer - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących cyklinowanie, lakierowanie i miejscowe naprawy parkietu na foyer (poziom +3,00), w sali kameralnej (poziom -3,6

26.04.2018

Filharmonia Łódzka sprzeda Klarnet Selmer in Es - Filharmonia Łódzka im.

23.04.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę gier i instrumentów muzycznych - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę gier i instrumentów muzycznych na wyposażenie Bawialni Kulturalnej w związku z realizacją projektu „KULTURA 3D.

21.03.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacji i klimatyzacji - Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali koncertowej w budynku Filharmonii Łódzkiej przy ul.


Strony