Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa.

Filharmonia  samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, wartość mienia odzwierciedla fundusz instytucji.

Fundusz instytucji zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku, będących skutkiem:
- aktualizacji wyceny środków trwałych,
- nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych,
- łączenia i podziału instytucji kultury,
- dotacji na finansowanie rozwoju instytucji,
- zysków lub strat bilansowych,
- umorzenia i amortyzacji majątku trwałego.

Majątek.

1. Grunty – działka położona w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22 o powierzchni 4 134 m2 w wieczystym użytkowaniu
2. Budynki – na przedmiotowej działce budynek
3. Transport:
- samochód Volkswagen – Transporter, rok produkcji 2006
4. Pozostałe środki trwałe.


Lista wersji

Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015.11.12 11:06:10
2014.10.14 08:49:33 admin