Biuletyn Informacji Publicznej

Wytyczne w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

03.07.2020

Rozwiązania przyjęte w Filharmonii Łódzkiej w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 - Wytyczne - rozwiązania przyjęte w Filharmonii Łódzkiej w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa N

03.07.2020

Zasady zachowania się publiczności w budynku Filharmonii Łódzkiej - Zasady zachowania się publiczności w budynku Filharmonii Łódzkiej podczas organizowanych wydarzeń, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektor

01.07.2020

REGULAMIN ZWROTU BILETÓW - w kasie biletowej Filharmonii Łódzkiej w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2