• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
BIP Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Zadaniem Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi, regionie łódzkim, jak również na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych. Zadaniem Filharmonii jest również reprezentowanie kultury polskiej poza granicą.

Działalność Filharmonii sklasyfikowano według usług:

  • Polskiej Klasyfikacji Działalności 92.31.C,
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 92.31.21

Działalność artystyczna Filharmonii polega w szczególności na:

  • przygotowywaniu i realizowaniu koncertów symfonicznych i kameralnych w celu upowszechniania najwybitniejszych dzieł polskiej i światowej literatury muzycznej,
  • kształtowaniu i prezentacji oraz upowszechnianiu wartości historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej,
  • edukacji kulturalnej i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez organizację koncertów i audycji szkolnych i przedszkolnych,
  • współpracy ze środowiskami twórczymi i ruchem społeczno-kulturalnym.

Terenem działania jest miasto Łódź i obszar województwa łódzkiego. Filharmonia Łódzka może prowadzić działalność artystyczną na obszarze kraju i poza jego granicami.

Inauguracja roku artystycznego następuje w miesiącu wrześniu, a zakończenie sezonu w miesiącu czerwcu.

Filharmonia Łódzka zaprasza na koncerty, o których szczegółowe informacje podaje na stronie www.filharmonia.lodz.pl

Wynajmujemy:

klimatyzowane sale koncertowe, foyer i zaplecze na imprezy kulturalne, konferencje, sympozja, spotkania, zjazdy itp.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-01-07 09:14
Aktualizacja publikacji
Gaik Anna 2021-02-10 10:20
Wytworzenie publikacji
Filharmonia Łódzka 2021-02-10 10:19
Zatwierdzenie
Anna Gaik 2021-02-10 10:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry