• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
BIP Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Organizację Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22 określa schemat organizacyjny

Sekretariat

Dyrekcja

 • Dyrektor - Tomasz Bęben
 • Zastępca dyrektora - Edward Chudzik
 • Główny księgowy - Maria Opłatek

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Pracą Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina kieruje dyrektor, który jest kierownikiem instytucji i zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych w niej pracowników. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Filharmonii, stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do kompetencji dyrektora należą:

 • dysponowanie środkami finansowym zgodnie z przeznaczeniem
 • wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej
 • ustalanie struktury organizacyjnej
 • zapewnienie dyscypliny pracy
 • delegowanie zadań
 • wprowadzaniu usprawnień w zakresie zarządzania Filharmonią
 • nadzorowanie procesów pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności Filharmonii
 • rozwijania i realizacji polityki promocyjnej, marketingowej, sprzedażowej
 • nawiązywania i utrzymywania współpracy z innymi instytucjami kultury oraz przedstawicielami środowiska biznesowego
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego

Zastępca dyrektora i główny księgowy nadzorują bezpośrednio pracę podległych im komórek, zgodnie ze strukturą i regulaminem organizacyjnym, podejmują bieżące decyzje dotyczące realizacji zadań merytorycznych pozostających w ich kompetencjach, rozpatrują i podpisują korespondencję w w/w zakresie.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-01-07 schemat organizacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 590
schemat organizacyjny 671.37KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-01-07 09:16
Aktualizacja publikacji
Gaik Anna 2021-02-10 10:24
Wytworzenie publikacji
Filharmonia Łódzka 2021-02-10 10:24
Zatwierdzenie
Anna Gaik 2021-02-10 10:24
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
903
do góry